En verkligt modern föräldraförsäkring ställer samma krav på kvinnor som män

I dag tog socialminister Annika Strandhäll emot förslag om en modernare föräldraförsäkring. Sveriges Kvinnolobby välkomnar utredningens förslag om att begränsa uttagstiden och att reservera fler månader för vardera föräldern, men anser att en verkligt modern föräldraförsäkring inte kan lämna en tredjedel av föräldrapenningdagarna åt slumpen.

Utredningen om en modernare föräldraförsäkring har haft i uppdrag att lämna förslag som bidrar till att nå de jämställdhetspolitiska målen om ekonomisk jämställdhet och en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Utredningen föreslår att föräldraförsäkringen totalt ska vara 460 dagar och att 151 dagar ska reserveras för vardera föräldern. Det betyder att en tredjedel ska öronmärkas för vardera föräldern och att den sista tredjedelen kan disponeras fritt.

– Vi hade hoppats att utredningen vågat lämna förslag om en individualisering. Föräldraförsäkringen har funnits i över 40 år och hittills har de dagar som inte reserverats i huvudsak tagits ut av kvinnor. En verkligt modern föräldraförsäkring är en som inte väntar på att jämställdhet ska komma av sig självt, utan visar att omsorg om barn är lika mycket mäns som kvinnors ansvar och privilegium, säger Clara Berglund generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

Utredningen föreslår också att dagar på lägstanivå ska tas bort, att den huvudsakliga delen av försäkringen (390 dagar) ska tas ut innan barnet fyllt tre år, och att dagar ska kunna överlåtas till andra än vårdnadshavare.

– Det är bra att uttagstiden begränsas och att dagar på lägstanivå tas bort så att föräldraförsäkringen baseras på inkomst. Att dagar kan spridas ut över lång tid gör att många kvinnor får sämre förankring på arbetsmarknaden. Att överlåta dagar till andra än vårdnadshavare är förstås bra om barnet har fler än två föräldrar. Detta måste dock bevakas så att pappor inte överlåter sitt föräldraansvar till andra kvinnor exempelvis mormor eller farmor, säger Clara Berglund generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobbys förslag för en modern och jämställd föräldraförsäkring:

  • Individualisera föräldraförsäkringen.
  • Minska flexibiliteten ytterligare genom att införa en generell 2-årsbegränsning i ersättningsdagarna.
  • Säkerställ tillgänglig och bra barnomsorg, även på obekväma arbetstider.
  • Inför allmän förskola från 2 års ålder.

Läs också:
Sveriges Kvinnolobbys yttrande över delbetänkandet
Utredningens förslag

För kommentarer:
Clara Berglund, generalsekreterare: 070-756 7791
clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se