Sveriges kvinnolobby SKL

Påverkansarbete

Många av våra demokratiambassadörer är sakkunniga inom sina intresseområden och vill omsätta sina idéer och förslag till verklighet. Något de efterfrågade från oss var information om hur de kan anordna synliggörande aktiviteter. För att hjälpa våra demokratiambassadörer och dig att sprida din kunskap har vi därför samlat ihop information om hur du kan arbeta med påverkansarbete.