Enkätundersökning om oberoende feministisk fond

Malmö Jämställdhetsbyrås projekt O/organiserad feminism? har som syfte att stärka lokal feministisk organisering. Nu kan du svara på deras enkät om en oberoende feministfond för den feministiska rörelsen.

Malmö Jämställdhetsbyrå statade projektet O/organiserad feminism hösten 2014. Genom att kartlägga hinder och identifiera möjliga lösningar och metoder vill de stärka den feministiska rörelsen.

Inom projektet konstaterades det att bristen på tid och pengar utgör de största hindren för feministisk verksamhet och feministisk organisering. Stärkt organisering inom det feministiska civilsamhället och kvinnorörelsen är grundläggande delar för att uppnå målen om jämställdhet och en levande demokrati. Därför undersöks nu idén om en oberoende feministfond – av feminister för feminister. Bidra med dina åsikter genom att svara på enkäten som tar ungefär 5 minuter att fylla i.

Här kan du svara på enkäten.

Resultatet kommer att publiceras på projektets hemsida där det även finns mer information om projektet.

Läs mer om Malmö Jämställdhetsbyrå här.