Equal pension rights now!

”Women care for society, it’s time society cared for women”. European Women’s Lobby, EWL, lanserar kampanj för jämställda pensioner.

Europeiska kvinnor har i snitt 40 % lägre pension än europeiska män. Löneskillnaderna under arbetslivet, som ligger på 16 % i Europa, resulterar i ännu större skillnader efter pensionen vilket leder till att många kvinnor får leva ut sina liv i fattigdom.

Att skapa en jämställd arbetsmarknad är av yttersta vikt för att få ett slut på den diskriminering som kvinnors låga pensioner utgör. Situationen kräver dock också att man justerar pensionssystemet och förbättrar villkoren för europeiska kvinnors pensionssparande. EWL uppmanar Europeiska Kommissionen att skapa en EU-indikator som mäter pensionsskillnaderna mellan män och kvinnor samt utfärdar rekommendationer till alla medlemsländer att minska pensionsskillnaderna som del av pågående förändringar i pensionssystemet.

Se informationsfilmen och anslut till kampanjen! Mer information här.