Ett förlegat system mot sexistisk reklam

Reklamera anser att Reklamombudsmannen bör anpassa sig till globaliseringen och digitaliseringen i sin bedömning av könsdiskriminerande reklam. Att pröva reklam som huvudsakligen är riktad mot den svenska marknaden betyder inte samma sak idag som det gjorde på 1990-talet.

Reklamera får ofta avslag på sina anmälningar till Reklamombudsmannen eftersom de anser att de inte kan behandla anmälningar om reklamen inte i huvudsak riktar sig till den svenska marknaden. Alla anmälningar av internationella kampanjer och sponsrade inlägg med engelsk text avvisas. Detta är ett stort problem, eftersom landsgränser har ringa betydelse i dagens medielandskap. Svenskar handlar mer än någonsin över nätet på internationella webshoppar och möts ständigt av reklam från företag på hemsidor och i våra flöden.

Reklamombudsmannen borde kunna anpassa sig till globaliseringen och digitaliseringen. Särskilt eftersom de inte är någon statlig myndighet och deras beslut heller inte leder till rättsliga konsekvenser för företag. På så sätt skulle RO kunna fylla en funktion som lagstiftning inte kan göra. Men där är vi alltså inte. Istället håller sig RO till ett förlegat system där företag kan fällas för sin reklam i svenska gallerior men inte för samma bild på sitt Instagramkonto, som i själva verket når fler svenskar.

Läs mer om vår kampanj Reklamera mot könsdiskriminerande reklam här.

Se bilder från några av alla reklamkampanjer som avvisats här.