Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken

Sveriges Kvinnolobby fungerar som remissinstans till riksdag och regering.

2013-07-08 lämnade vi vårt yttrande över DS 2013:37 – Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken.

läs vårt yttrande här