EU-parlamentet kräver strategi för jämställdhet

Igår ställde sig Europaparlamentet bakom en resolution som uppmanar EU-kommissionen att anta en ny strategi för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Nyheten är glädjande för Sveriges Kvinnolobby och den europeiska kvinnorörelsen.

Resolutionen som har utarbetats av Maria Noichl i EU:s FEMM-kommitté antogs av en majoritet (341 för, 281 mot och 81 avstående).

I resolutionen lyfts flera viktiga krav för jämställdhet. Bland annat uppmanas kommissionen att ansluta sig till Istanbulkonventionen mot våld mot kvinnor och att minska efterfrågan på prostitution. Kraftfulla åtgärder för att kvinnors ekonomi och ställning på arbetsmarknaden ska stärkas efterlyses, liksom åtgärder mot könsstereotypa framställningar av kvinnor i media.

Europaparlamentets resolution belyser också vikten av att jämställdhet ska genomsyra andra politikområden så som migration, asyl, fred och säkerhet, mat, handel, miljö med mera.

– Despite our differences, MEPs focused on our key aim: to finally achieve real gender equality in Europe. The resolution will serve as a good, balanced and forward-looking basis for a new women’s rights and gender equality strategy for all women and men in the EU, sa Maria Noichl (S&D, DE).

Sveriges Kvinnolobby och den europeiska kvinnolobbyn (EWL) hoppas att uppmaningen från Europaparlamentet leder till att en ny stark strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män antas av kommissionen. Strategin är ett viktigt steg i förverkligandet av jämställdhet i EU.

Läs mer på EWL:s hemsida.

EU-parlamentets pressmeddelande.

Den antagna resolutionen.