EU-parlamentet uttalar stöd för aborträtten

I veckan antog EU-parlamentet Tarabella-rapporten, som bland annat värnar aborträtten. Runt två tredjedelar av parlamentsledamöterna röstade för det officiella ställningstagandet att kvinnor ska har ensam beslutanderätt över sina sexuella och reproduktiva rättigheter.

Att Europarlamentet antagit Tarabella-rapporten innebär att parlamentet officiellt ställer sig bakom en rad olika punkter, bland annat:

  • Uppmanar medlemsländerna att säkerställa tillgång till abort och preventivmedel.
  • Välkomnar att vissa medlemsländer på nationell nivå lagstiftat om exempelvis könskvotering.
  • Rekommenderar medlemsländerna att utveckla sina offentligt finansierade sjukvårdssystem så att alla kvinnors som utsatts för våld kan få hjälp och stöd.

Läs mer om EU-parlamentets antagande av Tarabella rapporten här och på ETC.