Europaåret för utvecklingssamarbete

2015 är Europaåret för utvecklingssamarbete. Under året fokuseras EU:s roll och externa åtgärder inom utvecklings- och biståndsarbete utanför Europas gränser. Under mars månad lyfter Europaåret särskilt fram kvinnor och flickors situation i världen.

För första gången handlar Europaåret om EU:s internationella utvecklingspolitik. Detta då 2015 utgör ett viktigt år där internationella samfundet ska enas om nya åtgärder för att utrota fattigdomen, främja hållbar utveckling och bekämpa klimatförändringarna. Europaåret för utvecklingsamarbete vill dels sprida kunskap om EU:s biståndsarbete samt framhäva situationen för människorna i EU:s samarbetsländer.

Europaåret för utvecklingssamarbete har temat kvinnor och flickor under mars månad. Man lyfter bland annat den strukturella diskrimineringen som möter kvinnor och flickor världen över och hur man kan arbeta för att förstärka deras rättigheter.