European Women’s Lobby (EWL) är EU:s största paraplyorganisation för kvinnorörelsen. EWL:s uppdrag är att verka för jämställdhet och kvinnors rättigheter i europapolitiken och att fungera som länk mellan det politiska beslutsfattandet och kvinnoorganisationerna i Europa.

headerNu söker de en ny Generalsekreterare som ska arbeta med operativ och strategisk ledning och ledarskap i organisationen, inklusive sekretariatet. EWL har sitt säte i Bryssel.

Läs mer om hur du ansöker här.