Fanni Metelius vinner Anna-priset

Anna-priset 2017 går till Fanni Metelius. Prissumman 100 000 kronor delas ut årligen till en person som ”med ett projekt med rörliga bilder som till innehåll, form, organisation och med starkt konstnärlighet ger och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål”.

Juryns motivering lyder som följer: Anna-priset 2017 går till Fanni Metelius för filmen ”Jag vill inte bli gammal nu”, en stark berättelse och en kompromisslös skildring av sexualitet, sårbarhet och aggressivitet, samtidigt som den ifrågasätter fördomar och stereotypa könsroller. Filmen gestaltar innovativt Kvinnokonventionens grundbult i artiklarna om icke-diskriminering, rätten till sin kropp och en jämställd arbetsmarknad. Att skriva, regissera, klippa och att också spela huvudrollen i sin första långfilm visar på ett mod och en drivkraft som imponerar. Fanni Metelíus är en värdig pristagare, som vi önskar all lycka och framgång.

Anna-priset grundades 2014 av Sveriges Kvinnolobbys medlemsorganisation Women in Film and Television och UN Women nationell kommitté Sverige med syfte att öka kunskapen om FN:s kvinnokonvention. Priset delades ut av Filminstitutets VD Anna Serner och Monica Green från UN Women nationell kommitté Sverige under en ceremoni på Pustervik i Göteborg den 3 februari.

– Film liksom andra kulturuttryck är avgörande i demokratiska processer för samhällsförändring. Genom kulturen deltar vi i berättelsen om oss själva och formar våra föreställningar om den värld vi lever i. Det är därför det är så viktigt att lyfta de historier som utmanar patriarkatet och gör skillnad, säger Helene Granqvist, ordförande, WIFT.

Anna-priset ska bidra till att de historier som inte berättas idag ska bli berättade. Detta som ett led i att förverkliga FN:s kvinnokonvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Läs mer här.