Fatta Man lanserar granskning av hur texter om sexuellt våld bildsätts i media och vad det innebär för det förebyggande arbetet.

Fatta har länge kritiserat hur journalister väljer att bildsätta artiklar om sexuellt våld, en kritik som Sveriges Kvinnolobby ställer sig bakom. Media formar vår bild av verkligheten och det innebär ett stort ansvar. Många av bilderna som används för att illustrera artiklar om våldtäkt och sexuellt våld visar en bild som inte är sann utan som förmedlar fördomar och som försvårar det förebyggande arbetet mot sexuellt våld.

I Fatta Man-projektet ”Medias bilder av sexuellt våld” har Genusfotografen Tomas Gunnarsson och FATTA-aktivisten Kristina Wicksell djupdykt i detta problem. Målet är att skapa nya bilder samt att erbjuda verktyg för att använda de bilder som idag finns på ett mer korrekt och rättvisande sätt.

Arbetet inleds med att presentera problemen med den nuvarande bildsättningen och under veckan kommer FATTA att presentera fem problem som de identifierat med bilderna, samt vilka konsekvenser de får för det förebyggande arbetet mot sexuellt våld.  Läs mer här och håll er uppdaterade på Twitter, Facebook och Instagram.