Feministisk salong: Är feminism en förutsättning för fackens framtid?

Tankesmedjan Tiden arrangerar nästa feministiska salong där frågor om jämställdhetarbetets plats och framtida positionering i den fackliga rörelsen kommer att diskuteras.

Främjandet av jämställdhet i arbetslivet kan idag ses som en självklarhet i den fackliga kampen men så har det inte alltid sett ut och uppfattats under historiens gång. ”Kan fackföreningsrörelsen överleva utan att på allvar ta sig an det ojämställda arbetslivet för framtiden? Är kön på väg att bli en lika viktig utgångspunkt som klass i den fackliga kampen?”. En panel med Yvonne Hirdman, Jenny Bengtsson, Linn Svansbo och moderator Maja Stilling kommer ta sig an dessa frågor och Tankesmedjan Tiden välkomnar de som är nyfikna att anmäla sig.

Läs mer om evenemanget och anmäl dig här.