Feministiska vårtecken i budgeten – men den ekonomiska ojämställdheten består

Sveriges Kvinnolobby välkomnar flera av de satsningar regeringen gör för att förbättra kvinnors livsvillkor. Men trots att de i sin budget än en gång slår fast att en feministisk grundsyn ska prägla den ekonomiska politiken så saknas flera viktiga åtgärder för att öka jämställdheten. För att den feministiska våren ska spira krävs tyngre, strukturellt inriktade reformer och insatser.

– Det finns flera bra förslag i budgeten. Till exempel ökad bemanning i äldreomsorgen, ökat underhållsstöd och satsningar på förlossningsvården. Men det saknas fortfarande en röd tråd. För att en budget ska vara feministisk måste det finnas ett jämställdhetsperspektiv som skär genom alla politikområden, säger Clara Berglund, ordförande i Sveriges Kvinnolobby.

I vårbudgeten upprepar också regeringen att ytterligare en månad ska reserveras i föräldraförsäkringen. Sveriges Kvinnolobby välkomnar beskedet, men ser hellre att regeringen löper linan ut och individualiserar föräldraförsäkringen. Överhuvudtaget anser organisationen att satsningarna för att minska den ekonomiska ojämställdheten mellan kvinnor och män är otillräckliga.

– Det här är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte. Till exempel finns inga tydliga besked om när och hur regeringen planerar att avskaffa jobbskatteavdraget som i sig är en mekanism som förstärker den ekonomiska ojämställdheten, säger Clara Berglund, ordförande i Sveriges Kvinnolobby.

Jämställdhetsgranskning av vårbudgeten 2015

I Sveriges Kvinnolobbys granskning av vårbudgeten analyserar vi flera av regeringens satsningar ur ett jämställdhetsperspektiv. Läs granskningen här.

För kommentarer, kontakta Sveriges Kvinnolobby:
08 – 33 52 47 / 070 – 853 35 90
info@sverigeskvinnolobby.se