Filmvisning: ”Pornland – How Porn Has Hijacked Our Sexuality”

Omfattningen och spridningen av kommersiell porr har ökat lavinartat under flera decennier. Samtidigt har porren blivit mycket mer våldsam. Den 28 september anordnar Sveriges Kvinnolobby tillsammans med Unizon, Roks, UN Women Nationell kommitté Sverige och S-kvinnor filmvisning av dokumentären ”Pornland – How Porn Has Hijacked Our Sexuality”.

Dagens porr visar bilder av gruppvåldtäkter, grova sexuella övergrepp och förnedring av kvinnor och tjejer. Det är en total motsats till samhällets offentliga värderingar om jämställdhet. Insatser för att förebygga mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer är verkningslösa om vi samtidigt tillåter att porren finns tillgänglig två klick bort i varje mobiltelefon. Det är omöjligt att förebygga mäns och killars sexuella våld och förändra normer så länge killar och män fortsätter att utsättas för porr.

Runt om i världen växer en rörelse för att stoppa porrkulturen. Flera andra länder har påbörjat ett arbete för att begränsa spridningen av pornografi på nätet. Välkomna till seminarium i Mittpoolen i riksdagen!

Anmäl er senast 26 september till info@unizon.se. I samband med filmvisningen presenteras  några av de initiativ som tagits av andra länder för att begränsa spridningen av pornografi på nätet samt Unizons rapport ”Porr och prostitution”.

Mer om vår kampanj Porrfritt.