Säkerställ flickors rättigheter!

Idag, 11 oktober, är det FN:s Internationella Flickadag. Sveriges Kvinnolobbys ordförande Gertrud Åström uttalar sig om vårt gemensamma åtagande att säkerställa flickors rättigheter.

Idag är det Flickadagen, FN:s särskilda dag för att uppmärksamma flickors situation i världen. Att flickebarnet inte bara är barn, utan just flicka, har en avgörande betydelse. Det har betydelse för chansen att få leva, att ha hälsa, att få gå i skolan, att styra över sin kropp, att få yttra sig över sig själv, att ses som människa fullt ut.

I FN:s Handlingsplan om kvinnors rättigheter från Peking 1995 handlar en särskild artikel om flickebarnets situation. Att det blev en sådan artikel var ett afrikanskt initiativ. Det ska vi vara tacksamma för. Vi har alla ett åtagande för att säkerställa flickebarnens rättigheter och ett krav på oss att inte blunda för och relativisera övergrepp. Vare sig de sker i andra länder eller i Sverige.

Gertrud Åström, Ordförande, Sveriges Kvinnolobby

Sveriges Kvinnolobby har under de senaste åren arbetat med särskilt fokus på flickors och unga kvinnors hälsa. Vi har genomfört granskningar av folkhälsopolitiken och regeringens budgetproposition där vi särskilt tittat på hur dessa tar hänsyn till unga kvinnors livsvillkor. Läs mer i: Folkhälsa för kvinnor? och Duktiga flickor kostar inte.

Just nu arbetar vi med projektet Reklamkoll om hur unga kvinnor påverkas av könsdiskriminerande reklam.

Under MR-dagarna som äger rum i Stockholm 14-16 november arrangerar Sveriges Kvinnolobby seminariet ”Det fattas 200 miljoner kvinnor i världen”. Vi visar filmen ”It’s a girl” om så kallat femicide, ett av mänsklighetens grövsta brott. Läs mer här.

Läs också UN Womens Ordförande Phumzile Mlambo-Ngcuka uttalande på Flickadagen här.