FN-förbundets uppror för flickors rättigheter inför Kvinnodagen

Alla flickors rätt till skolgång, stoppa barnäktenskap och kvinnor och flickors frihet ifrån våld. Svenska FN-förbundet lyfter fram tre tydliga krav i sitt uppror som riktar sig emot regeringen inför kommande FN-toppmöte i höst.

Inför toppmötet är svenska FN-förbundet tydliga med sitt krav att kvinnors och flickors rättigheter måste genomsyra de nya utvecklingsmålen FN kommer anta. Genom kampanjen Stå upp för jämställdhet uppmanar de personer att gå in och skriva under upproret som de sedan kommer att lämna över till regeringen i vår. Om du vill stödja FN-förbundets krav inför Kvinnodagen så finns all information på kampanjhemsidan här.

Svenska FN-förbundet www.fn.se