FN granskar hur Sverige lever upp till Kvinnokonventionen

I år genomförs den tionde granskningen av hur Sverige lever upp till FN:s Kvinnokonvention. Sveriges Kvinnolobby och våra medlemsorganisationer har varit med och skickat in synpunkter till FN:s Kvinnokommitté om vilka områden som bör granskas. Kommitténs frågor till Sverige finns att läsa här (tillägg till fråga fem här).

Regeringen har svarat på kommitténs frågor i denna rapport. I oktober 2020 kommer CEDAW-kommittén att genomföra ett förhör av Sverige under en 76 sessionen som starar den 21 oktober i FN i Geneve.

Sveriges Kvinnolobby samordnar den svenska kvinnorörelsens skuggrapport inför förhöret. Vill du vara med i arbetet? Kontakta info@sverigeskvinnolobby.se.