På Internationella Kvinnodagen den 8 mars släppte FN en rapport om rätten till mat, där de bland annat slår fast att 70% av världens befolkning som lever i svält är kvinnor.

Kvinnor drabbas oproportionerligt hårt av svält och hunger, samtidigt som de står för mer än hälften av jordens matproduktion. Diskrimineringen som kvinnor möter påverkar deras tillgång till mat genom hela livet. I flera länder får kvinnor mindre mat än sina manliga partners på grund av sin lägre sociala ställning. När det könsbaserade förtrycket sedan kombineras med diskriminering baserat på religion, etnicitet och klass blir situationen för kvinnor än värre.

För att motverka kvinnors utsatta situation krävs att man säkerställer landrättigheter, stödjer flickors och kvinnors rätt till utbildning och social trygghet samt ökar kvinnors delaktighet i beslutsfattande, säger FN:s oberoende expert. Att öka kvinnors tillgång till och makt över tillgångar har även positiva effekter för andra mått på utveckling.

Läs hela rapporten från UN Special Rapporteur här.