Födelsehuset har tilldelats Vårdförbundets första pris

Maria Hogenäs, verksamhetsledare för vår medlemsorganisation Födelsehusets Doula & Kulturtolk i Göteborg, har tilldelats Vårdförbundets första pris för sitt viktiga arbete med att stötta utrikesfödda gravida kvinnor. Priset togs emot i samband med Vårdgalan i Stockholm.

Födelsehuset är en ideell förening bestående av föräldrar, barnmorskor och doulor. Föreningens vision är en helhetssyn och kontinuitet i vården under graviditet, förlossning och spädbarnstid, en vård som utgår ifrån föräldrarnas önskemål och behov.

Vårdförbundets första pris tilldelades i år barnmorskan Maria Hogenäs, verksamhetsledare för Födelsehuset Doula & Kulturtolk i Bergsjön, Göteborg. Doula och Kulturtolk ger nyanlända gravida kvinnor stöd på sitt modersmål. I teamet finns 34 doulor som talar 21 språk. Doulorna ger kvinnorna stöd och bidrar till att kvinnorna får en mer trygg och därmed också bättre förlossning. Doulorna blir som de systrar och mödrar som brukar vara med på förlossningar i mångas hemländer och en tvärkulturell gemenskap skapas där samtal om förlossning, amning, kvinnors rättigheter och relationer till partnern möjliggörs.

Juryn skriver i sin motivering bland annat att ”Barnmorskornas nyskapande arbete visar på mod och vårdens roll i samhället för en jämlik hälsa”. Prissumman består av 250 000 kronor och kommer att gå till utbildning av doulor.

Stort grattis till Maria Hogenäs och Födelsehuset!

Läs mer om Maria Hogenäs arbete här.

Läs mer om Födelsehuset och deras arbete här.

Bild från vårdfokus.se, foto: Jerker Andersson