FOKUS JÄMSTÄLLDHET

Den 2 oktober arrangerar Eskilstuna kommun och Sveriges Kvinnolobby konferensen Fokus jämställdhet för grundskolan och gymnasiet. Vi erbjuder bland annat seminarier om jämställd styrning och ledning i skolan, utveckling av sex- och samlevnadsundervisningen och goda exempel för att stärka pojkars skolresultat.

Tid: Tisdag 2 oktober klockan 10.00 – 16.15
Plats: Elite stadshotellet, Hamngatan 11, Eskilstuna
Kostnad: 2500 kr/person, priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe samt lunch
Länk till anmälan hittar du här.

PROGRAM 2 OKTOBER

10.00 INTRODUKTION

Föreläsning: Jämställdhet och normkritik i skolan
Fokus Jämställdhet öppnas av Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna. Medverkar gör även Lotta Björkman, pedagog och lärarutbildare. Lotta inleder konferensen genom att ge en introduktion till hur jämställdhet och normkritik kan byggas in i undervisningen i grund- och gymnasieskolan.

11. 00 PARALLELLA SESSIONER

Föreläsning och samtal: Not you too! Förebygg sexuella trakasserier genom förbättrad sexualundervisning och värdegrundsarbete i skolan
Elevernas #metoo-upprop #Tystiklassen har vittnat om hur sexuella trakasserier och övergrepp är utbrett i skolmiljön. Hur kan skolan förebygga våld genom ett förbättrat värdegrundsarbete och vilken är sex- och samlevnadsundervisningens roll? Kom och hör Skolinspektionen presentera sin nationella granskning av sex- och samlevnadsundervisningen och ta del av goda exempel från flera skolor.
Medverkande:
Marcus Svensson, jämställdhetsstrateg, Trollhättans kommun
Stefanie Luthman, utredare, Skolinspektionen
Moderator: Tanvir Mansur, frilansskribent och podcastproducent

Föreläsning och samtal: Jämställd styrning och ledning i skolan
Få andra organisationer har lika tydliga jämställdhetsuppdrag som grund- och gymnasieskolan. Trots det är skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat, hälsa och utveckling stora. Hur kan skolledare, utbildningsförvaltningar och utbildningspolitiker bygga in jämställdhet i sin styrning och ledning? Vad behöver göras för att skolan ska leva upp till sina åtaganden?
Medverkande:
Johan Lilly Gyberg, undervisningsråd, Skolverket
Sara Linge, ledningskonsult, KPMG
Ingrid Sköldmo, chef barn- och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun
Gertrud Åström, senior jämställdhetsexpert
Moderator: Vesna Prekopic, ledarskribent och frilansjournalist

12.30 LUNCH

13.30 PARALLELLA SESSIONER

Föreläsning och samtal: Hur får vi killar att sluta underprestera i skolan?
Killars slutbetyg från grundskolan var 30 meritpoäng lägre än tjejers år 2017. Killar som kommer från hem där ingen förälder studerat presterar allra sämst. Hur kan vi förstå och motverka könsmönster i utbildningsresultat? Hur ser vi till att killar får samma möjligheter och villkor att lyckas i skolan som tjejer?
Medverkande:
Anne-Sofie Nyström, sociolog och lektor barn- och ungdomsvetenskap, Uppsala universitet
Moderator: Vesna Prekopic, ledarskribent och frilansjournalist

Föreläsning och samtal: We can’t do it! Vem bär ansvaret för att tjejer mår dålig och vad gör vi åt det?
Ohälsan bland barn och tonåringar ökar. Värst drabbade är flickor vars liv begränsas av förväntningar på att prestera och smala normer om hur en tjej ska vara, se ut och bete sig. Vilket ansvar har skolan för att tjejerna ska börja må bättre? Vi diskuterar ohälsans orsaker och metoder för att vända utvecklingen.
Medverkande:
Gunnel Östlund, lektor socialt arbete, Mälardalens högskola
Sara Haraldsson, generalsekreterare, Maktsalongen

14.30 PARALLELLA SESSIONER

Föreläsning: Det du måste veta om heder som maktmedel
Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av att familjer eller grupper begränsar framförallt flickors, men även pojkars, liv. Det kan handla om att inte få umgås med vem du vill, inte få delta i idrottsundervisningen eller välja vilka kläder du ska ha på dig. Vi reder ut hur heder fungerar som maktmedel. Utifrån denna förståelse får skolans ledare, personal och politiker bättre förutsättningar att kunna identifiera, hantera och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i sina verksamheter.
Medverkande:
Mariet Ghadami, verksamhetschef, TRIS, tjejers rätt i samhället

Metodverkstad: Så pratar vi om porr med eleverna
De senaste åren har en rad rapporter larmat om den lättillgängliga och allt våldsammare pornografins påverkan på barn och unga. Inom ramen för sitt Arvsfondsfinansierade projekt #RealityCheck har organisationen Talita tagit fram ett faktabaserat undervisningsmaterial i syfte att stärka tjejers och killars sexuella hälsa och öka deras kunskap om pornografins effekter. Här får du veta mer om hur du kan arbeta med undervisningsmaterialet i skolan.
Medverkande:
Meghan Donevan, projektledare, Talita

Metodverkstad: Alla borde vara feminister
2015 skickades Chimamanda Ngozi Adichies uppmärksammande bok Alla borde vara feminister till alla elever i årskurs två på gymnasiet. I samband med utskicket fick alla skolor även en lärarhandledning. Hur kan skolor fortsätta att använda boken och materialet i undervisningen? Och hur kan vi göra feminismen tillgänglig för alla elever och inte bara de redan frälsta? Lärare från Fryshuset Gymnasium lär ut sina bästa metoder.
Medverkande:
Jonas Ahnqvist och Mathias Blomberg, lärare, Fryshusets gymnasium

Metodverkstad: Så får vi fler killar att välja vård- och omsorgsutbildningar
Att bryta könsstereotypa utbildningsval är en nyckel till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och lägger grunden för en mer jämställd framtid. Vård- och omsorgsprogrammet i Katrineholm har lyckats få nästan lika många pojkar som flickor att välja och fullfölja utbildningen. Välkommen till en metodverkstad med tips på strategier och framgångsfaktorer för genusmedveten studie- och yrkesvägledning.
Medverkande:
Maria Evald, processledare jämställdhet, bildningsförvaltningen, Katrineholms kommun
Sara Benafakir Lund, studie- och yrkesvägledare, Katrineholms kommun
Per Frössevi, yrkeslärare, vård- och omsorgsprogrammet, Ellwynska skolan

15. 45 AVSLUTNINGSTAL

Föreläsning: Jämställda skolböcker, Lina Thomsgårdgård
Skolböckerna måste spegla hela mänskligheten och dess historia. Fokus jämställdhet avslutas av Lina Thomsgård, författare, programledare och grundare av Rättviseförmedlingen. Lina talar om vikten av en jämställd representation i böcker och annat undervisningsmaterial.
Medverkande:
Lina Thomsgård, författare och programledare
Moderator: Tanvir Mansur, frilansskribent och podcastproducent