Konferens om kvinnor i beroende

Den 19-20 september hålls en konferens om kvinnor och beroendeproblematik i Stockholm. Sveriges Kvinnolobbys medlemsorganisation KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, är medarrangörer.

Konferensen ”Focus on women in addiction in the 2020’s” syftar till att öka kunskapen om kvinnors beroendeproblematik och sätta press på beslutsfattare. Alkohol- , narkotika- och läkemedelsberoende är ett folkhälsoproblem där flickor och kvinnor utgör de mest sårbara grupperna. Forskning, behandling och vård är i hög grad baserad på män. Därför måste dessa frågor lyftas med ett jämställdhetsperspektiv.

Sveriges Kvinnolobbys medlemsorganisation KSAN arrangerar konferensen tillsammans med ICAA, International Council on Alcohol and Addictions.

Läs mer om konferensen och anmäl dig här.

Läs mer om KSAN här.