Föreläsning om Lön hela dagen i Örebro

Den 23 september föreläser vi om 15:56-rörelsen och kampanjen Lön hela dagen på Tankarnas Trädgård på ABF-huset i Örebro.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige är 13,4 %. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter kl. 15:56 varje dag. (Räknat på en arbetsdag mellan kl. 08 och 17.) För att förändra detta har ett 30-tal kvinnoorganisationer, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer gått samman i 15:56-rörelsen och startat kampanjen Lön hela dagen. Tillsammans arbetar vi för att sätta press på regering och arbetsgivare i frågan om jämställda löner.

Kom och hör mer om kampanjens bakgrund och mål, om löneskillnader mellan kvinnor och män och vad som behöver göras för att nå förändring! Föreläser gör Johanna Dahlin, organisationssekreterare, Sveriges Kvinnolobby. Sveriges Kvinnolobby är en paraplyorganisation för kvinnoorganisationer i Sverige och är initiativtagare till 15:56-rörelsen.

Fri entré.

Läs mer här.