Föreläsningshösten hos ABF Göteborg

ABF Göteborg arrangerar under hösten ett antal föreläsningar och seminarier som på olika sätt handlar om feminism. Först ut är Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap, som tisdagen den 13 september kommer att prata om Judith Butlers genombrottsverk Gender Trouble som nyligen fyllde 25 år.

Nedan följer några exempel på fler föreläsningar:
Women of Gothenburg – kvinnor, liv och kamp i stadens norra delar (torsdagen den 6 oktober)
Feministisk separatism vs. könssegregation (torsdagen den 20 oktober)
Kvinnorna & kolosserna – kvinnokamp inom större organisationer (torsdagen den 24 november)
Feminismens byråkratisering? Fakta och myter om svensk jämställdhetspolitik (onsdagen den 30 november) 

Mer detaljer om alla evenemang går att hitta på ABF Göteborgs hemsida