Föreläsningsserie om kvinnors livshistorier

Vid fyra tillfällen under våren bjuder Kvinnocenter i Tensta – Hjulsta in kvinnliga förebilder som tar lyssnaren på en resa genom livet. I form av föreläsningar delar de med sig av vilka svårigheter och utmaningar de stött på, hur de klarat sig genom dessa och insikter de samlat på sig under sin livstid, i syfte att inspirera och stärka.

Varje tillfälle inleds med en kort livsberättelse från en av Kvinnocenters medlemmar. Första gästen är Marie-Louise Ekman.

Du hittar inbjudan här.

Läs mer om Kvinnocenter i Tensta Hjulsta på deras hemsida.