Förenade kvinnor nya medlemmar i Kvinnolobbyn!

Sveriges Kvinnolobby välkomnar Förenade kvinnor som nya medlemmar. Organisationen finns i Jönköping och arbetar för att förbättra kvinnornas integration.

– Förenade kvinnor väljer att gå med i Sveriges Kvinnolobby för att få möjlighet att tillsammans med andra kvinnoorganisationer samverka och påverka utvecklingen mot ett jämställt samhälle, säger ordförande Irada Söderberg.

Genom mångkulturella träffar vill Förenade kvinnor skapa en bättre förståelse och respekt för varandra och bidra till gemenskap i samhället. Förenade kvinnor deltog i Nordisk Forum i Malmö och Irada Söderberg var tillsammans med styrelsesuppleanten Gabriella Sjöberg samordnare i Jönköping inför forumet.

Sveriges Kvinnolobby är glada att ha Förenade kvinnor med oss i organisationen.