Föreningen Storasyster söker nya volontärer

Föreningen Storasyster söker volontärer som är engagerade feminister och med vilja att arbeta för ett samhälle fritt från sexuellt våld.

Föreningen arbetar för mångfald och uppmuntrar därför speciellt du som är HBTQ-person/man/funktionsvarierad att söka till dem för att bredda deras volontärbas. De söker både de med och utan egna erfarenheter av våldtäkt eller sexuella övergrepp. Volontärerna ska vara över 20 år och kunna lägga ned minst 2 timmar per månad för ideellt arbete. Föreningen håller interna volontärutbildningar under hösten i Stockholm.

Volontärers uppgifter kan vara att bemanna mejljour eller chattjour, delta vid evenemang och vara medföljande syster/bror. För att kunna bli volontär ska du kunna delta vid en rekryteringsträff i Stockholm den 4 oktober kl. 18.00 – 20.00, alternativt på Skype om du ej kan komma till Stockholm. Läs mer om volontärtjänsten här.

Föreningen Storasyster vänder sig till personer som har blivit utsatta för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. De erbjuder även stöd till anhöriga och främjar en nollvision mot sexuella övergrepp i olika former och arbetar förebyggande mot sexuellt våld. Läs mer om Föreningen Storasyster här.