Första kvinnojouren med barnomsorg

Kvinno- och tjejjouren Somaya i Stockholm har fått ett unikt tillstånd av kommunen att bedriva pedagogisk barnomsorg. Jouren blir därmed den första i landet att erbjuda omsorg för barn som bor på skyddat boende.

Kvinnor som söker sig till skyddat boende behöver många gånger bryta alla kontakter med omvärlden och har ofta svårt att hitta vanliga platser i barnomsorgen. Detta betyder att kvinnorna ofta måste ta med sina barn på till exempel polisförhör eller socialtjänstmöten.

Nu beviljas Somaya kvinno- och tjejjour tillstånd och rätt till bidrag för barnomsorgsverksamhet. Läs mer om invigningen av verksamheten där barn- äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér deltog.

Somaya är en ideell förening som är specialiserad på att skydda och stärka personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.