Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens och vänder sig till dig som arbetar med ledning och verksamhetsutveckling eller genomförande på alla nivåer och i alla led. Årets konferens äger rum i Örebro och bland de medverkande finns bland andra Ylva Johansson, Victoria Kawesa och Annika Strandhäll.

Forum Jämställdhet utgår från jämställdhetsintegrering. Det är den strategi som Sverige och världen har valt för att nå ett jämställt samhälle. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av alla processer. Då bidrar jämställdhetsperspektivet till att förbättra den ordinarie verksamheten, istället för att bli ett sidoprojekt.

Programmet innehåller ett 30-tal föreläsningar med intressanta talare, fördjupande seminarier och interaktiva verkstäder. Goda exempel från hela landet, skarpa analyser och nya idéer ger dig verktyg för att skapa bättre och mer jämställda verksamheter. Forum Jämställdhet 2017 har fokus på att integrera ett jämställdhetsperspektiv i budgetar, styrning och verksamhetsutveckling.

Forum Jämställdhets målgrupp finns i kommuner, landsting och myndigheter, liksom i fackförbund, företag och organisationer. Arbetar du på något sätt inom något av dessa områden? Ta chansen och inspireras under två fullspäckade dagar i Örebro!.

Välkommen till Örebro 31 januari till 1 februari 2017!

Läs mer på Forum Jämställdhets hemsida.