Framgångsrikt våldsförebyggande program i Kenya

1 av 4 kvinnor och flickor som lever i Nairobi har någon gång utsatts för sexuellt våld. I ett nytt program uppmuntras unga män att stå upp mot sexuella övergrepp mot kvinnor – och det har gett positiva resultat. 

Det utbredda sexuella våldet mot kvinnor och flickor i Kenya har länge varit ett stort problem. Genom att vända sig till pojkar och unga män och deras attityder gentemot kvinnor initierades programmet Your Moment of Truth 2010. Programmet som drivs av välgörenhetsorganisationen Ujamaa Africa utbildar unga män i hur de kan stå upp mot våld mot kvinnor.

Utbildningen har visat sig vara mycket effektiv i att förbättra attityder och att öka sannolikheten för ingripande när övergrepp sker. Undersökningar har visat att andelen våldtäkter pojkvänner och vänner utförde hade minskat med 20 % i de skolor där Your Moment of Truth varit en del av utbildningen.

Läs mer om initiativet till programmet och de resultat som uppnåtts här.

No Means No Worldwide