Från uppdagande till upprättelse – om sexuella kränkningar och våldtäkt

Tjejzonen arrangerar en konferens om vad som sker rent praktiskt efter att sexuella kränkningar och våldtäkt inträffat.

Konferensen anordnas av Tjejzonen och riktar sig till dig som möter unga i ditt arbete, och speciellt till personal inom elevhälsan och ungdomsmottagningar. Experter och professionella som möter den som varit utsatt för och vill anmäla ett sexualbrott delar med sig av erfarenheter och kunskap om vad som händer i rättsprocessen efter att en våldtäkt eller kränkning inträffat. Syftet är att öka kunskap och beredskap i frågorna.

Anmälan sker senast den 15 oktober till konferens@tjejzonen.se.

Mer information om konferensen finns här.

Läs mer om Tjejzonen på deras hemsida.