Fredrika Bremer söker pressekreterare!

Fredrika Bremer Förbundet söker sakkunnig pressekreterare att ansvara för organisationens administrativa och operativa verksamhet.

Som Sakkunnig pressekreterare för Fredrika Bremer Förbundet är du organisationens enda anställd, direkt underställd förbundsstyrelsen, med helhetsansvar för administration och med operativ överblick över alla delar av verksamheten. Du är ett av organisationens ansikten utåt, mycket kunnig inom jämställdhetsfrågor och har ett stort nätverk inom opinionsbildning och media.

Låter detta intressant? Läs mer och ansök här senaste 15 maj.

Fredrika Bremer Förbundet är ett partipolitiskt obundet förbund som verkar för jämställdhet. De vill se ett samhälle där alla människor lever i kompanjonskap med varandra, oavsett kön, klass, etnicitet, funktion etc. De tror på ett samhälle där alla tar lika stort ansvar. Hemma, på arbetet och i det offentliga livet. De ger också ut världens äldsta feministiska tidskrift Hertha.