Frukostseminarium: Kvinnor som förändringsaktörer i Colombia

Latinamerikainstitutet, Colombiagruppen och Diakonia bjuder in till frukostseminarium med temat Kvinnor som förändringsaktörer i konfliktdrabbade Colombia.

I Colombia drabbas en stor andel kvinnor av rådande konflikter. Deras engagemang är av stor betydelse för civilsamhället, bland annat i frågor som konfliktoffrens rättigheter, främjande av kvinnors deltagande i fredsförhandlingarna och uppbyggnaden av en fredskultur i landet. Utifrån deltagarnas erfarenheter är dessa några teman som kommer att tas upp under seminariet.

Paneldeltagare är: Olga Amparo Sánchez G, forskar kring förekomsten av sexuellt våld mot kvinnor i den väpnade konflikten i Colombia. Mary Ovidia Palechor Anacona, medlem i det regionala urfolksrådet i Cauca och aktiv i att försvara samhällen och urfolk som drabbats av konflikten. Patricia Ariza Flores,  arbetar inriktat mot att försvara och skydda kvinnors  och internflyktingars  rättigheter.

Mer information om seminariet och anmälan här. Senaste anmälningsdag är 15 maj.

Läs mer om Diakonia, Colombiagruppen och Latinamerikainstitutet.