Frukostseminarium med Annika Ben David

Fonden för Mänskliga Rättigheter bjuder in till frukostseminarium med Annika Ben David, nytillträdd ambassadör för mänskliga rättigheter.

MR-ambassadörens uppdrag är att företräda den svenska politiken i internationella organisationer och i kontakter med andra länder. I uppdraget ingår även att ha en nära dialog med civilsamhällesorganisationer som är aktiva på området.

Under frukosten kommer ambassadör Ben David att berätta om uppdraget och det arbete hon har framför sig. Efteråt finns det tid för frågor och diskussion.

Läs mer här och anmäl dig senast 20 oktober till info@humanrights.se.

Fika serveras från 8.30.

Välkomna!