Frukostseminarium med Sveriges ambassadör för Post 2015

Hur kommer den nya globala utvecklingsagendan se ut? Svenska FN-förbundet bjuder in till frukostseminarium med Kajsa B Olofsgård, Sveriges ambassadör för Post 2015.

Arbetet med att utforma den nya globala utvecklingsagendan efter millenniemålen, Post 2015, pågår för fullt i FN och runt om i världen. Under frukostseminariet kommer Kajsa B Olofsgård att berätta om förhandlingarna kring utvecklingsagendan, vilka de kontroversiella frågorna är och vilka frågor Sverige driver.

Eva Axelsson, hållbarhetschef KPA Pension, och Aleksander Gabelic, ordförande FN-förbundet, ger sin syn på vad organisationer och näringslivet kan bidra med när målen ska genomföras.

Anmälan till seminariet görs till Sophia Tuwesdotter, sophia.tuwesdotter@fn.se senast torsdag den 4 juni.

Läs mer här.