Den 7 december arrangerar TCO ett frukostseminarium om hur normer och attityder påverkar hur kvinnor och män väljer att dela på föräldraledigheten och ansvaret för att få ihop livspusslet.

Kvinnor och män möter väldigt olika förväntningar när de blir föräldrar. Om sju månaders föräldraledighet uppfattas som en lång eller kort tid beror på könet på den som är föräldraledig. Idag tar män i Sverige bara ut en femtedel av dagarna med föräldrapenning under barnets två första år, och de tar ut färre dagar för vård av sjukt barn än vad kvinnor gör. Det är vanligt att kvinnor i tjänstemannayrken går ner i arbetstid under småbarnsåren, men det är ovanligt att männen gör det. Det här leder till ojämställdhet på arbetsmarknaden och får negativa effekter på kvinnors inkomster både på kort och lång sikt.

Samtalet kommer bland annat ta upp i vilken grad det är normer och attityder som står i vägen för lika uttag av föräldraledighet och ansvar för livspusslet, hur attityder skiljer sig mellan olika delar av samhället och branscher och om det är möjligt att påverka dessa normer och attityder.

Medverkande: Jens Karberg, verksamhetsutvecklare jämt föräldraskap Män för jämställdhet, Niclas Järvklo, maskulinitetsforskare Stockholms Universitet, Tove Dahlgren, utbildningsansvarig Allbright och Veronica Magnusson, ordförande Vision. Moderator: Johanna Palmström.

Läs mer och anmäl dig här.