”Fullständiga rättigheter för flickor i Norden” – KSAN startar nytt projekt

Vår medlemsorganisation KSAN startar nu projektet ”Fullständiga rättigheter för flickor i Norden” med medel från Nordiska Ministerrådet. Projektet drivs tillsammans med organisationer från Finland, Island och Norge.

KSAN står för Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor. I det nya projektet ska de ta fram kunskapsunderlag och bilda opinion i de nordiska länderna för flickors rättigheter, jämställdhet, jämlikhet och långsiktig, hållbar hälsa. Syftet med opinionsbildningen är att synliggöra orättvisor ur ett nordiskt perspektiv, lyfta flickors livsvillkor högre upp på den politiska agendan och kräva en ansvarsfull politik och policy.

Projektet ska även utbilda nyckelpersoner som har i uppgift att verkställa dessa policys, liksom personer som är verksamma i organisationer som riktar sig till unga kvinnor.

Läs mer här.