Kvinnor måste också få pension hela året

Pensionsgapet mellan kvinnor och män är 31 procent. Omräknat till dagar på ett år betyder det att kvinnor slutar få pension den 9 september, medan män får pension hela året. Nu går en rad kvinnoorganisationer, fackförbund, politiska kvinnoförbund och pensionärsorganisationer samman i ett unikt upprop för jämställda pensioner.

Sverige har högst andel äldre kvinnor som lever i eller på gränsen till fattigdom i hela Norden. Många kvinnor som arbetat ett helt yrkesliv har ändå så låga pensioner att de knappt skiljer sig från den som inte arbetat alls. Med den takt vi har idag kommer pensionerna inte vara jämställda förrän dagens tonåringar lämnar arbetslivet.

Därför startar Sveriges Kvinnolobby tillsammans med 17 andra organisationer uppropet ”Pension hela året”. Vi kräver att politiker från höger till vänster tar ett gemensamt ansvar för att höja kvinnors pensioner och minska pensionsgapet mellan kvinnor och män.

Våra krav

  • Reformera pensionssystemet med ett tydligt uttalat mål att höja kvinnors pensioner och sluta pensionsgapet.
  • Höj pensionsavgiften för att möjliggöra högre pensioner för alla, men framför allt för kvinnor. Ändra samordningsreglerna med garantipensionen så att varje intjänad krona räknas samt låt grundskyddet följa löne- i stället för prisutvecklingen.
  • Arbetslivet måste bli mer jämställt. De ojämställda pensionerna är en effekt av ett ojämställt arbetsliv och att kvinnor tar större ansvar för det obetalda arbetet. Lönerna måste höjas och villkoren förbättras i kvinnodominerade yrken genom bland annat rätt till heltid. Politiska reformer krävs för att föräldraledighet och VAB ska delas mer lika.

Vill du veta mer och engagera dig?

Vi som står bakom Pension hela året

Centerkvinnorna, Finansförbundet, Forena, Fredrika Bremer-förbundet, FQ Forum- Kvinnor och Funktionshinder, Gröna Kvinnor, KvinnorKan, Kvinnors Rätt, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Pensionärernas riksorganisation (PRO), S-kvinnor, SKPF Pensionärerna, SPF Seniorerna, Sveriges Kvinnolobby, Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, Tantpatrullen, Unizon, Vårdförbundet.