2017 års Per Anger-pris, den svenska regeringens pris för mänskliga rättigheter, tilldelas människorättsförsvararen Gégé Katana Bukuru för hennes ihärdiga kamp för flickors och kvinnors rättigheter i det våldsdrabbade Demokratiska Republiken Kongo.

Kongo-Kinshasa hamnar på plats 144 av 148 enligt det globala jämställdhetsindexet. Enligt FN beräknas två av tre kvinnor i Kongo-Kinshasa att utsättas får våld eller sexuellt våld under sin livstid och under de senaste 20 åren har fem miljoner mist livet på grund av krig och väpnade konflikter i landet. Gégé Katana Bukuru har i över trettio år oavbrutet arbetat för att minska det sexuella våldet mot kvinnor och försökt mäkla fred mellan olika väpnade grupper i den östra delen av Kongo-Kinshasa. Hon har under sin kamp för kvinnors mänskliga rättigheter i landet fängslats, tvingats i exil och lever under ständigt dödshot.

På grund av stigande våldsnivåer i landet lämnar nu många biståndsaktörer Kongo-Kinshasa vilket lämnar redan utsatta grupper mer sårbara. Landet har i teorin en stark lagstiftning för skydd av kvinnor där handlingsplaner har antagits för att förbättra situationen. Gégé Katana Bukuru är i dag en uppmärksammad kvinnorättskämpe och hon har också erbjudits en hög myndighetsposition men tackat nej.

Läs mer om Gégé Katana Bukuru och hennes arbete här.