Organisationen Kvinna till Kvinna har idag rapporterat om det stora behovet av stöd de ser bland de kvinnor som utnyttjas i den Georgiska surrogatindustrin. Kvinnor som ofta kommer från våldsamma relationer och är ekonomiskt sårbara.

Georgien är ett fattigt land med ett svagt socialt skyddsnät och unga kvinnor är extra utsatta. Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer Anti-Violence Network of Georgia, AVNG, hjälper varje år hundratals kvinnor som utsatts för våld av en närstående. AVNG vittnar nu om att flera kvinnor de kommit i kontakt med tvingas in i surrogatmödraskap till följd av den fattigdom de hamnat i efter att de brutit med misshandlande män och andra närstående. Deras utsatthet utnyttjas och efter kontraktet är påskrivet saknar de all form av juridiskt skydd.

För beställande par är Georgien ett smidigt land att åka till. Till en betydligt lägre kostnad än i t.ex. USA och rikare europeiska länder, kan det tillresta paret köpa en surrogatmamma utan ångerrätt . Surrogatmödrarna får i princip inget stöd, varken medicinskt eller ekonomiskt under graviditeten, och flera kvinnor har redan kommit allvarligt i kläm.

Vittnesmål som dessa illustrerar varför det är så viktigt att regeringen vågar följa utrednings (SOU 2016:11) rekommendationer och göra allt de kan för att motverka att svenska par åker utomlands för att ingå surrogatkontrakt.

Läs mer här.