Gröna kvinnor samtalar om Agenda 2030

Gröna kvinnor i Laholm bjuder in till en kväll med samtal om FN:s nya utvecklingsmål, jämställdhet och skogen.

FN beslöt i september 2015 om världens hållbara utvecklingsmål med 17 målområden som ska vara uppnådda 2030. Gröna kvinnor har valt ut några av den globala hållbarhetsagendans målområden och kopplar dem till sina prioriterade arbetsområden, ”skogen vi ärvde”.

Ewa Larsson, ordförande för Gröna kvinnor, inleder kvällen.

Eva-Lotta Hultén, författare, gästföreläser och ger sin syn på skogen och skogsbruket.

Läs mer om kvällen här.

Mer information om Gröna Kvinnor finns på deras hemsida.