Idag släpper Gröna kvinnor ny rapport om jämställdhet i klimatarbetet efter klimattoppmötet i Paris i december, COP21. I rapporten Brist på jämställdhet i klimatpolitiken redogör Gröna kvinnor för resultaten från COP21 och kartlägger bland annat andelen kvinnor i de globala fonder som ska leda klimatomställningen efter Parismötet.

”Kvinnor finns ännu inte representerade för att driva en jämställd och hållbar utveckling inom de fonder som ska besluta om de finansiella insatsernas fördelning. De är inte heller representerade inom de politiska systemens beslutssfärer eller inom det näringsliv som producerar varor och tjänster. Detta demokratiska underskott borde varit en central fråga på klimattoppmötet i Paris. Så var det alltså inte trots att ingen hördes påstå att klimatförändringar på något sätt är könsneutrala.”

Läs rapporten Brist på jämställdhet i klimatpolitiken här, och läs mer om vår medlemsorganisation Gröna Kvinnor här.