Gröna kvinnor uppmanar till tyst minut på Internationella fredsdagen

Idag på Internationella fredsdagen uppmanar vår medlemsorganisation Gröna kvinnor till en tyst minut.

Den 21 september är FN:s Internationella fredsdag. Då uppmanar FN krigförande länder till ett 24-timmars långt eldupphör för att påminna sig om att det finns andra, icke våldsamma sätt att lösa konflikter på. Världssamfundet uppmanar också till en tyst minut mitt på dagen och Generalsekreteraren brukar själv ringa i New Yorks Fredsklocka kl. 12.00.

– Det vore stort om alla som är engagerade och som aktivt medverkar i pågående krigsövningar stoppar upp kl. 12.00 och gemensamt håller en tyst minut. Även kyrkor och moskéer borde manifestera för fred genom att ringa i klockor och göra utrop om fred på jorden, säger Ewa Larsson, ordförande för Gröna kvinnor.

Gröna kvinnor är partipolitiskt obundna och medlemmar i Sveriges Kvinnolobby, läs mer om Gröna Kvinnor här.