Grundkurs i mänskliga rättigheter och demokrati

Den 6 oktober startar Föreningen Ordfront kursen ”Bli en demokratisk människorättsförsvarare” i Stockholm. Kursen ger grundläggande kunskaper i mänskliga rättigheter och demokrati. Innehållet i utbildningen kopplas till aktuella frågor och samtalsämnen.

Föreningen Ordfronts uppdrag har historiskt varit att sprida information och kunskap om de mänskliga rättigheternas betydelse, FN:s allmänna förklaring samt konventionerna om ekonomiska, kulturella, medborgerliga, politiska och sociala rättigheter. Syftet har varit att i folkbildningsanda göra rättigheterna tillgängliga för allmänheten.

Den nya utbildningen ger människor redskap i form av kunskap, argument och analytisk förmåga för att kunna stå upp för och bemöta förslag och idéer som hotar att urholka mänskliga rättigheter och demokrati. Kursen bygger på ett tvärvetenskapligt synsätt och använder interaktiva pedagogiska metoder.

Läs mer här.

Anmäl dig här.