Guide för elevhälsan mot sexuella trakasserier

En undersökning från BRÅ visar att 24 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna i årskurs 9 har blivit utsatta för sexualbrott under de senaste tolv månaderna. Den vanligaste platsen att bli utsatt på är i skolan eller på skolgården. Det är ett arbetsmiljöproblem som inte kan accepteras. Nu lanserar Sveriges Kvinnolobby en guide för elevhälsan mot sexuella trakasserier i skolan. Guiden erbjuder verktyg för elevhälsan och för hur sex- och samlevnadsundervisningen kan användas i det förebyggande arbetet mot pojkars och mäns våld mot flickor och kvinnor.

– Att jobba med frågor som porrkritiska samtal, vad samtycke faktiskt innebär och mot hedersrelaterat våld och förtryck kan vara svårt. Tyvärr saknas ofta ett jämställdhetsperspektiv i sex- och samlevnadsundervisningen, vilket är nödvändigt. Vi vet att elevhälsan har stor kompetens inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och skulle kunna ge lärarna mer stöd i sex- och samlevnadsundervisningen. Vi hoppas att denna guide kan underlätta detta samarbete genom att ge tips på olika metoder, pedagogiska upplägg och bra organisationer att bjuda in, säger Malpuri Groth, tf verksamhetschef, Sveriges Kvinnolobby.

Guiden fokuserar särskilt på tre områden där ett starkt jämställdhetsperspektiv behövs:
– Samtycke ur ett maktkritiskt perspektiv
– Porrkritik och hur du som skolpersonal kan samtala med elever om porr
– Hedersproblematik och vad du som skolpersonal kan göra

Gå vidare till guiden för elevhälsan.