Halvdagskonferens i Umeå: Genus i historisk forskning/Historia i genusforskning

Den 24 oktober anordnar föreningen Sveriges kvinno- och genushistoriker (SKOGH) en halvdagskonferens på temat ”Genus i historisk forskning/Historia i genusforskning”.

Halvdagen syftar till att diskutera den nuvarande statusen för genusperspektiv i historisk forskning samt historiska perspektiv i genusforskning. Målet är att belysa tänkbara och faktiska likheter och skillnader mellan historia och genusvetenskap, och att hålla genushistoriker och genusvetare uppdaterade om på vilka punkter forskningsområdena överlappar.

Alla med genusvetenskapligt eller genushistoriskt intresse är välkomna att delta. I anslutning till konferensen hålls årsmöte för föreningen SKOGH.

Halvdagen är kostnadsfri och SKOGH bjuder på middag. Anmälan görs här senast den 16 oktober. Här kan du läsa mer om årsmötet samt se programmet i sin helhet.