Hög tid att prata om jämställdhet i mottagandet av människor på flykt

Ett strategiskt jämställdhetsarbete i mottagandet är en förutsättning för integration. Men än så länge har jämställdhet varit en blind fläck i flyktingdebatten. Under Jämställdhetsdagarna bryter vi tystnaden och tacklar asyl och integration ur ett jämställdhetsperspektiv.

Jämställdhetsdagarna hålls fyra seminarier och fyra workshops som på olika sätt behandlar jämställdhet och integration. Konferensen arrangeras den 27 till 28 januari i Malmö.

– Jämställdhet borde vara ett genomgående perspektiv i välkomnandet och integrationen av människor på flykt, men så har det inte varit hittills. Vi hoppas att Jämställdhetsdagarna kan fylla det tomrum som finns. Vi kommer vi bland annat prata om hur man kan arbeta med attityder hos män och pojkar samt utrikes födda kvinnors arbetskraftsdeltagande och inflytande i samhället, säger Clara Berglund ordförande för Sveriges Kvinnolobby.

För frågor och kommentarer:

Clara Berglund, ordförande Sveriges Kvinnolobby
070-756 77 91
clara.berglund@jamstalldhetsdagarna.se

Utvalda programpunkter i Jämställdhetsdagarnas integrationssatsning:

Så stärker vi utrikesfödda kvinnors inflytande

Valdeltagandet är 17 procent lägre bland utrikes födda svenskar. Att ojämställdheten är större inom vissa grupper betyder att kvinnor i dessa grupper inte har tillgång till sina demokratiska rättigheter på samma sätt som andra medborgare.

Vlora Makolli Tjejer i förning, Olle Westerberg demokratiutredare, Rosanna Dinamarca, riksdagsledamot (V), med flera.

Ett jämställt mottagande som utmanar mansrollen

Många av de män och pojkar som söker asyl kommer från länder som är mindre jämställda än Sverige. En viktig del av mottagandet bör vara att utmana stereotypa attityder till kvinnor och män.

Peter Söderström Män för jämställdhet, Katarina Olsson expert jämställdhetsintegrering ochJonas Lal filmmakare, med flera.

Förutsättningar för utrikes födda kvinnors ekonomiska självständighet

Trygghetssystem som inte uppmuntrar till arbete kan låsa in utrikes födda kvinnor i utanförskap. I Botkyrka har man räknat ut hur mycket samhället tjänar på att investera i utbildning för kvinnor i utanförskap.

Gunilla Ekstrand avdelningschef Enskede Årsta Vantör, Andreas Liljenrud utvecklingschef Botkyrka, med flera.

Mer om Jämställdhetsdagarna:

Jämställdhetsdagarna är Sveriges första konferens för dig som arbetar professionellt med jämställdhet eller har lednings- och utvecklingsansvar. Konferensen genomförs 27-28 januari på Malmö Live. Programmet tacklar brännande frågor som hållbarhet, integration och demografi ur ett jämställdhetsperspektiv. Varje pass följs av en verkstad för att du ska få hjälp med hur du kan arbeta praktiskt med våra strategier, metoder och lösningar i din egen organisation. Jämställdhetsdagarna arrangeras av Sveriges Kvinnolobby och MCI Scandinavia. Läs mer på jamstalldhetsdagarna.se