Sveriges Kvinnolobby välkomnar regeringens utredning om föräldraförsäkringen, och förespråkar en individualisering.

Kvinnor tar fortfarande ut mer av föräldraledigheten i Sverige och gör en större andel av det obetalda hemarbetet, vilket påverkar kvinnors hälsa och ekonomiska situation, både under och efter arbetslivet. Nu tillsätter regeringen en utredning som bland annat ska undersöka hur föräldraförsäkringen kan ändras för att bidra till en mer jämställd arbetsmarknad och ett mer jämställt samhälle.

Sveriges Kvinnolobby anser att ett viktigt steg i detta är att helt individualisera föräldraförsäkringen. Vi anser också att flexibiliteten och garantinivån i föräldraförsäkringen behöver ses över. Med nuvarande system skapas inlåsningseffekter för ekonomiskt utsatta grupper av kvinnor som riskerar att inte bli ekonomiskt självständiga.

Läs mer om utredningen här.