Honeyball-resolutionen sätter press att stoppa prostitutionen i EU

Nu uppmanas EU-kommissionen och medlemsstaterna att ta tag i arbetet mot prostitution och sexuell exploatering av kvinnor. Kvinnoorganisationer i EU firar Honeyball-resolutionens första årsdag och kräver ett stärkt arbete för att garantera kvinnors mänskliga rättigheter. 

För ett år sedan antog Europaparlamentets ledamöter den historiska resolutionen ”Prostitution and sexual exploitation and its impact on gender equality”, även kallad Honeyball-resolutionen. Med stöd av en partiöverskridande majoritet poängterades det brådskande behovet att få slut på prostitution och kränkningar av kvinnors rättigheter i EU.

I och med årsdagen riktar nu European Women´s Lobby (EWL) ett officiellt uttalande till EU och dess medlemsstater att omedelbart agera i enlighet med resolutionen och dess mål.

EWL:s ordförande Viviane Teitelbaum:

“As the Carlton case shows, through the testimonies of some courageous women, we are facing a system which exploits the most vulnerable, perpetuates male domination and fuels trafficking in women. By celebrating the anniversary of the Honeyball resolution, we want to remind the EU and its Member States that the reality of prostitution is a reality of violence and inequalities, which are contrary to the fundamental values of the EU.”

Läs hela EWL:s uttalande här.

Pressmeddelande om Honeyball-resolutionen.