hur jamstallda

Sveriges Kvinnolobby har tagit fram en lättläst version av Kvinnokonventionen.

Rapporten syftar till att även de svaga läsargrupperna i samhället ska få tillgång till information om sina rättigheter.

Den ska vara ett hjälpmedel för kvinnor som är dyslektiker, kvinnor med andra funktionshinder och kvinnor med begränsade kunskaper i svenska att förstå sina rättigheter.

Hur jämställda är kvinnor i Sverige?